• Empresas de limpeza
 • Limpeza en galicia
 • Produtos de limpeza
 • Limpeza en santiago
 • Limpeza en vigo
servizos empresas limpeza galicia pontevedra ferrol

Servizos xerais

O teu socio en servizos

Innovando Solucións En Materia De Limpeza

FARO Facility Services atende todas as necesidades integrais dos nosos clientes así como de responder dentro deste ámbito ás demandas que xurdan, tanto ás máis complexas, como ás máis sinxelas, para o cal prestamos a nosa atención a necesidades, tales como:

 • Servizos de xardinería. Construción e mantemento de zonas axardinadas de uso público e privado.
 • Servizos de lavandería industrial e doméstico.
 • Servizo de desratización, desinsectación e desinfección (DDD).
 • PRODUCTOS HIXIÉNICOS: Servizo de subministro e reposición de Colectores Hixiénicos para baños e aseos femininos.
 • Servizo de subministro e reposición de Consumibles Hixiénicos, cunha ampla gama de produtos (papel hixiénico, papel de mans, xeles de mans) moi económicos e de grande calidade, ademais dos dispensadores e dosificadores correspondentes e calquera outro material ou útil de limpeza que se precise.
 • Conservación e mantemento de bens inmobles. Eficiencia enerxética.
 • Portería, conserxería, control de accesos.

 • SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS: dende 1970 traballamos con clientes institucionais, tanto no ámbito municipal como autonómico e estatal. Toda esta experiencia e a nosa carteira de clientes aválanos á hora de que somos un excelente instrumento de cara a prestar servizos á cidadanía:

  • Xestión de aparcadoiros regulados en superficie.
  • Xestión de grúas municipais.
  • Instalación e mantemento de equipos semafóricos e de sinalización.
  • Limpeza de vías públicas.
  • Instalación e mantemento de equipos de regulación viaria.
  • Estudos de viabilidade de servizos urbanos.

   Solicita presuposto
+34 902 172 072
Empregados
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en Linkedin